Lägesrapport Juholtärendet

Publicerad: 2011-10-14 14:38:00

Under dagen kommer inkomna uppgifter att analyseras.

- Utredningen fortsätter som planerat. Vi kommer att diskutera omoch hur vi ska gå vidare,säger överåklagare Björn Ericson på Riksenheten för polismål.

Ny information lämnas fortlöpande så snart det är möjligt, dock tidigast under eftermiddagen.