Svarsskrivelse till Högsta domstolen om barnpornografibrott

Publicerad: 2011-09-14 13:11:00

En person har dömts till dagsböter för barnpornografibrott (ringa brott) för innehav av 39 stycken tecknade bilder (så kallade mangateckningar).

Fråga är bland annat om bilderna skildrar barn och om de är att anse som pornografiska i lagens mening.