Terroristmisstankar i Göteborg

Publicerad: 2011-09-11 13:05:00

Med anledning av gripandena i Göteborg gör åklagaren ett uttalande.

- Utredningen är ännu i ett mycket tidigt stadium och det går därför inte att lämna någon information. Jag kanför närvarandeinte bedöma när information kommer att kunna ges, säger förundersökningsledare Agneta Hilding Qvarnström.

Informationen på webbplatsen kommer att uppdateras när mer information kan lämnas.