Friande dom i ärendet med andeutdrivning

Publicerad: 2012-04-17 12:55:00

Borås tingsrätt frikände idag en styvmamma och en pappa misstänkta för att ha utsatt en 12-årig flicka för övergrepp på grund av föreställningen att hon varit en häxa. Tingsrätten var inte enig i sitt beslut.

-Som jag tolkar tingsrättens domskäl anser de att flickans berättelse är trovärdig men tycker inte att den stödbevisning som kommit fram i utredningen är tillräcklig. Enligt mitt sätt att se det finns tillräckligt stark stödbevisning vilket också är ett av skälen till att jag väckte åtal. Nu kommer jag att sätta mig ner och ordentligt gå igenom domen för att därefter bestämma mig för om det finns skäl för mig att överklaga domen eller inte, säger kammaråklagare Daniel Larson.