Notarietjänstgöring på åklagarkammare

Publicerad: 2012-04-11 12:41:00

Nu finns möjligheten för jurister att göra en del av notarietjänstgöringen på en åklagarkammare. På Åklagarmyndigheten finns just nu ett tiotal s.k. åklagarnotarier runt om i landet.

För att bli åklagare ska man ha svensk jur.-kand.-examen och notariemeritering. Meriteringen görs under två år och en del av denna period kan förläggas till Åklagarmyndigheten. Resterande tid görs på tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Sofia Högström arbetar sedan februari på åklagarkammaren i Helsingborg.

- Jag har alltid velat bli åklagare och när jag såg på Domstolsverkets hemsida att man kan göra en del av notarietjänstgöringen på Åklagarmyndigheten, så sökte jag hit.

Sofiaska vara sex månader på kammaren och flyttar därefteröver till tingsrätten i Helsingborg.Hon är nöjd med att ha fåttchansen att lära sig mer om åklagarnas arbeteredan nu.

- Det är jättespännande att få prova olika delar av rättsväsendet och det blir en bra kombination på det här sättet.

Åklagarnotarierna fungerar som beredningsjurister på kamrarna och lämnar förslag på beslut, oftast stämningsansökningar,till åklagarna. De är med på rättegångar och får prova på att arbeta med olika typer av brottsområden.

Både notarier och Åklagarmyndigheten ser detsom en stor fördel att notarierna tidigt får en inblick i åklagarkamrarnas verksamhet.

- Erfarenheten kommer att vara mycket värd oavsett vilken väg jag väljer senare, säger Sofia.