Fällande domar för tilltalade i det s.k. Södertäljenätverket

Publicerad: 2012-08-01 10:07:00

Tingsrätten i Södertälje har i dag dömt sexton tilltalade i det s.k. Södertäljenätverket till långa fängelsestraff.

Sexton tilltalade döms till fängelsestraff, alltifrån fängelse på livstid till fängelse på ett år och sex månader. Två unga tilltalade döms till sluten ungdomsvård ett år och fyra månader respektive två år. Två tilltalade har frikänts.

-Vi ser positivt på domen och tror att den delvis kommer att förhindra fortsatt utveckling av den grova organiserade brottsligheten i Södertälje, säger chefsåklagare Tora Holst vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Det är tillfredsställande att tingsrätten på många sätt har gått på vår linje bland annat vad gäller resonemangen kring ett kriminellt nätverk och vad gäller motiven för morden.

-Den nationella satsningen mot grov organiserad brottslighet har haft stor betydelse för att vi nu får se fällande domar, säger kammaråklagare Björn Frithiof. Detta är förstås ett viktigt steg på vägen i den insats som pågår i Södertälje.

-Operativa rådet har inneburit att beslut om resurser och uthållighet i utredningsarbetet kunnat fattas gemensamt av flera myndigheter. Det är en stor fördel i bekämpningen av den organiserade brottsligheten.

BakgrundDet var i november 2011 som stämningsansökan lämnades in till Södertälje tingsrätt mot 17 personer ingående i ett kriminellt nätverk. Under tiden som rättegången har pågått har ytterligaretre personer åtalats för liknande brott. Åtalspunkterna var bland annat mord, dubbelmord, grov utpressning, människorov och grovt rån. Insatsen mot det kriminella nätverket påbörjades i nuvarande omfattning i april 2010 efter beslut i det Nationella operativa rådet.

Under förundersökningen har det hållits cirka 1 000 förhör, ett stort antal telefonavlyssningar har genomförts och utredningen i sin helhet upptar 54 A4-pärmar. Denna rättegång har varit en av de mest omfattande som hållits i Sverige. Huvudförhandlingen pågick under totalt 62 rättegångsdagar.