Uppgifter om ny information i Palmeutredningen

Publicerad: 2012-08-28 10:24:00

Förundersökningsledaren i Palmeutredningen, vice riksåklagare Kerstin Skarp, kan inte lämna några detaljer kring utredningsläget.

- Jag kan bekräfta att Eva Rausing kontaktade Palmeutredningen och attvi tagit emot uppgifter från brittiska myndigheter. Någon annan information om läget i utredningen kan jag inte lämna, säger Kerstin Skarp.