Kommentar om domen mot skelettkvinnan

Publicerad: 2012-12-17 22:57:00

Kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas kommenterar dagens dom mot kvinnan som förvarade skelettdelar i bostaden.

- Jag kan konstatera att domstolen gått på min linje och anser att kvinnan har handskats skymfligen med skelettdelarna och att hon handlat med uppsåt. Däremot anser man inte att det är bevisat att hon använt skelettdelar i samband med sexuella handlingar. Jag ska nu noggrant analysera domen innan jag tar ställning till om jag ska överklaga eller inte, säger kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas.