Överklagande av hovrättsdom

Publicerad: 2012-12-17 22:58:00

Riksåklagaren har överklagat en dom där en man dömts av hovrätten till 17 års fängelse för mord på sin före detta hustru. Mordet skedde inför ögonen på de två gemensamma minderåriga barnen.

Frågan i målet gäller om mordet kan anses tillhöra de allvarligaste fallen av mord och att mannen därmed borde dömas till livstids fängelse.

Senaste gången som Högsta domstolen uttalade sig om påföljden för mord var 2007. Sedan dess har en lagändring ägt rum som innebär att påföljden för mord är fängelse i lägst tio och högst arton år eller på livstid.

I överklagandet pekar riksåklagaren bland annat på att olika domstolar förefaller göra olika bedömningar vad som, med hänsyn till lagförarbeten och praxis, ska krävas för att kvalificera ett brott till de mest allvarliga fallen av mord. Det finns därför skäl för Högsta domstolen att pröva målet.

Riksåklagarens bedömning är att det inte finns några förmildrande omständigheter i målet, utan tvärtom flera försvårande och även synnerligen försvårande omständigheter. Enligt riksåklagarens mening bör påföljden därför bestämmas till fängelse på livstid.