Presentkort är inte brott

Publicerad: 2012-02-16 11:11:00

Hamburgerkedjan Max begick inte brott när man skickade presentkort till riksdagsledamöter.

"Min bedömning är att förfarandet i allt väsentligt får uppfattas som en, möjligen mindre lämplig, marknadsföringsåtgärd", skriver överåklagare Gunnar Stetler vid Riksenheten mot korruption i sitt beslut. Förundersökning inleds därför inte.