Misstänkt ofredande i Uppsala

Publicerad: 2012-01-10 14:49:00

I förundersökningen om ofredande, där en 10-årig pojke ska ha lämnats utanför Fyrishov av sin pappa under lördagskvällen den 7 januari 2012, har uppgifter framkommit om vem pappan och pojken är via tips till Polisen.

Under tisdagen den 9 januari har Polisen hållit ett antal förhör med personer som har uppgifter att lämna i ärendet. Uppgifterna som hittills framkommit pekar mot att det kan finnas en annan förklaring till varför pojken befann sig utanför Fyrishov vid den aktuella tidpunkten än vad som massmedia tidigare rapporterat om.

För närvarande finns ytterligare förundersökningsåtgärder att vidta för att klargöra vad det var som hände. Dessa utredningsåtgärder kommer att genomföras så snart det är möjligt.

I nuläget kan ingen ytterligare information lämnas i ärendet med hänsyn till att alla förhör ännu inte är hållna.