Kommentar till hovrättsdom om grov våldtäkt

Publicerad: 2012-07-02 21:22:00

Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom om fängelsestraff för sju män för grov våldtäkt på ett asylboende.

- Jag är nöjd med domen, i synnerhet med att hovrätten inte ser något hinder att pröva frågan om ansvar för medgärningsmannaskap, säger kammaråklagare Gunnar Brodin.

För två av männen skärptes domen, genom att de döms för två fall av grov våldtäkt, varav ett fall där de hållit fast kvinnan medan en tredje man tvingade sig på henne - så kallat medgärningsmannaskap. I tingsrätten dömdes de för grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt.

Hovrätten fastställer fängelsestraffen, mellan 4,5 och 6,5 år, samt utvisning för samtliga. Skadeståndet till kvinnan höjdes från 475 000 kr till 575 000 kr.