Åklagare överklagar tingsrättens dom i målet om nationalarenan i Solna

Publicerad: 2012-05-25 20:39:00

-Jag har, i de delar som tingsrätten frikänt,överklagat tingsrättens dom beträffande fem av de åtalade personerna eftersom jag anser attdet mot bakgrund av bl a vad tingsrätten själv har anfört finns anledning räkna med att hovrätten skall komma till annan uppfattning än vad tingsrätten gjort, säger chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption.

.