Åklagare utsedd i Sture Bergwall-ärende

Publicerad: 2012-05-11 07:31:00

En åklagare har utsetts att handlägga ärendet om morden på Trine Jensen och Gry Storvik, där Sture Bergwall beviljats resning.

Statsåklagaren Bo Ericsson, som i dagarna avslutar sin ordinarie tjänstgöring vid Åklagarkammaren i Uddevalla, har fått uppdraget att för Åklagarkammarens i Falun räkning handlägga ett ärende där Svea hovrätt den 5 april 2012 beslutade bevilja Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) resning.

Enligt ett föreläggande från Falu tingsrätt ska åklagaren senast den 28 september 2012 yttra sig över målets fortsatta handläggning.

- Jag ska nu börja sätta mig in i ärendet och beräknar att jag kommer att behöva den tid som står till förfogande för mitt yttrande, säger Bo Ericsson.

Bakgrund

Sture Bergwall dömdes den 22 juni 2000 vid Falu tingsrätt för mord på de två norska medborgarna Trine Jensen och Gry Storvik. Jensen hittades död i Oslo 1981, Storvik hittades död utanför Oslo 1985. Bergwall lämnade in resningsansökan den 11 april 2011. Tf. chefsåklagare Bo Lindgren vid Riksenheten för polismål tillstyrkte resning den 19 augusti 2011, vilket Svea hovrätt nu beviljat.

Bergwall dömdes mellan åren 1994 och 2001 för sammanlagt åtta mord. Av dessa har han begärt och beviljats resning för fem av morden, inklusive det nu aktuella ärendet. Han har frikänts för två mord - Yenon Levi (dom 1997) och Therese Johannessen (dom 1998). I det femte ärendet, Johan Asplund från Sundsvall (dom 2001), lade åklagare i mars 2012 ned åtalet.