Förundersökning nedlagd om mutbrott i Gävle

Publicerad: 2012-05-25 20:41:00

Det finns ingen anledning att anta att det föreligger något brott som hör under allmänt åtal.

Kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruptionhari dag beslutat att lägga ned den förundersökning som pågått under våren 2012om misstankar om mutbrott mot flera kommunala tjänstemän och bestickning från VD:n för det privata bolaget AB Furuviksparken. Förundersökningen har avsett ett flertal resor till USA under åren 2004-2010.

Skälet tillåklagarens beslutär att det genom utredningen framkommit mycket tydliga uppgifter om att de inblandades avsikter hela tiden varit att kostnaderna för de kommunala tjänstemännens deltagande skulle betalas av bolaget Furuvik fastigheter AB, vilket då ägdes till hälften av Gävle kommun. En av resorna har fakturerats riktigt. De omständigheter som medfört att övriga resor först lång tid senare fakturerats på sätt som ursprungligen avsetts innefattar inte heller något agerande som ger anledning att anta att något annat brott som hör under allmänt åtal föreligger. Förundersökningen avslutas därföri sin helhet.