Julian Assange ska överlämnas till Sverige

Publicerad: 2012-05-30 20:48:00

Storbritanniens högsta domstol har i dag beslutat att avslå Julian Assanges överklagan.

Två lägre instanser har tidigare beslutat att Julian Assange ska överlämnas till Sverige enligt den europeiska arresteringsordern. Dessa har överklagats av Assange och 1-2 februari 2012 hölls förhandlingar i högsta domstolen, The Supreme Court, som nu alltså meddelat sitt beslut.

Enligt regelverket om en europeisk arresteringsorder ska Assange föras till Sverige inom tio dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Överåklagare Marianne Ny kan för närvarande inte lämna någon information om ärendet, men kommer att vara tillgänglig för medier i samband med en häktningsförhandling i Sverige.