Förundersökning inledd i ärendet om Totalförsvarets forskningsinstitut i samband med Saudiaffären

Publicerad: 2012-03-22 11:36:00

-En förundersökning är inledd och fortsatt utredning i ärendet kommer att ske på sedvanligt sätt.

Det går idag inte att berätta mer om vilka brottsmisstankarna är då information om en förundersökning omgärdas av förundersökningssekretess, säger Agnetha Hilding-Qvarnström, vice chefsåklagare vid Åklagrakammaren för säkerhetsmål.

Åklagaren kommer inte att kommentera ärendet ytterligare just nu.