15 personer åtalas i Stockholms tingsrätt

Publicerad: 2012-11-19 22:38:00

Fem av de åtalade är misstänkta för grova narkotikabrott. För tio personer gäller åtalet narkotikabrott. De åtalade är i åldrarna 22-59 år.

Länskriminalpolisen i Stockholm har under våren och försommaren bedrivit spaningar mot ett nätverk som i första hand hanterat kokain. Försäljningarna av kokain, som varit omfattande, visar hur försäljning och distributionen av kokain till slutanvändaren går till i Stockholm. Förundersökningen handlar om ca 100 överlåtelser med en uppskattad försåld mängd kokain om ca 200 gram. Dessutom är flera beslag tagna från nätverket, om totalt ca 380 gram kokain.

Det aktuella ärendet ger en god bild över distributionsleden till slutanvändaren. De involverade personerna i ärendet hade en tydlig rollfördelning när det gäller vem som gjorde vad vid bland annat beställningar och leverans av kokainet.

Under spaningarna i ärendet anträffades en cannabisodling i Gästrikland. Odlingen bestod av 120 cannabisplantor och var välordnad med värmelampor, fläktar och timers. Eftersom cannabisodlingen togs i beslag och skördades innan den var färdigväxt har en beräkning gjorts av hur stor mängd som teoretiskt skulle kunna framställas från den skördade narkotikan. Odlingen skulle ha kommit att väga mellan ca 5-6,5 kg, torkad vikt, om det skördats senare.

Kokainförsäljning sker frekvent och i stor omfattning i Stockholm. En hel del talar för att cannabisodlingar blir mer och mer vanliga i Sverige. Det aktuella ärendet bekräftar den lägesbild som finns.