Lägesrapport SD-ärendet

Publicerad: 2012-11-20 22:44:00

Överåklagare Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål har beslutat att fortsätta driva förundersökningen om hets mot folkgrupp med anledning av den film från 2010 där företrädare för Sverigedemokraterna förekommer.

-För att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp ska det för det första vara uttalanden av en viss rasistisk karaktär, vilket jag bedömer att det kan vara. Därutöver krävs att uttalandena också har spridits till en något större krets och bland annat det behöver utredas ytterligare, säger Mats Åhlund.

Uttalandena på filmerna skulle också eventuellt kunna bedömas som förolämpning, vilket är ett brott som riktar sig mot en enskild och där kravet på spridning inte finns. Ett eventuellt förolämpningsbrott är dock preskriberat.

Mats Åhlund kommer också att vidta ett antal utredningsåtgärder när det gäller de järnrör som syns på filmen, för att göra en bedömning av om det kan vara fråga om förberedelse eller försök till misshandel.