Riksåklagaren överklagar friande hovrättsdom om vållande till annans död

Publicerad: 2012-11-06 22:26:00

Riksåklagaren har lämnat in en överklagan till Högsta domstolen av en friande hovrättsdom gällande vållande till annans död.

Under en gymnastiklektion träffades en 8-årig pojke i huvudet av ett fallande handbollsmål och avled. Frågan i målet är om den ansvarige läraren brustit i sitt tillsynsansvar på ett sådant sätt att han är straffrättsligt ansvarig. Den tilltalade dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten. Riksåklagaren menar att praxis när det gäller oaktsamhet är sparsam och att det därför är viktigt att få fram praktisk vägledning i frågan.