Riksåklagaren tillstyrker resning

Publicerad: 2012-11-01 22:21:00

En man dömdes år 2005 i tingsrätt och hovrätt för grov misshandel och vållande till annans död genom våld mot huvudet, så kallat skakvåld. Mannen har nu på nytt ansökt om resning och åberopat ytterligare ny bevisning.

I november 2007 ansökte mannen om resning i Högsta domstolen (HD) och hänvisade då bland annat till nya medicinska utlåtanden om orsaken till sin nyfödda dotters död. HD inhämtade 2008 ett yttrande från Socialstyrelsens Rättsliga rådet. I februari 2009 avslog HD resningsansökan, med hänvisning till att yttrandet från Rättsliga rådet inte innebar att mannen sannolikt skulle ha frikänts om den nya utredningen om dödsorsaken varit känd redan i hovrätten.

Mannen har nu på nytt ansökt om resning och åberopat ytterligare ny bevisning i form av medicinska utlåtanden från olika experter. HD har begärt att riksåklagaren ska komma in med en förklaring. Riksåklagaren begärde i maj 2012 att Rättsliga rådet skulle yttra sig om de nya utlåtandena innebär någon annan bedömning än den som redovisades 2008.

Rättsliga rådets nya yttrande innebär, kortfattat, att ny medicinsk forskning visar att de skador som flickan uppvisade i och för sig kan ha kommit från skakvåld men att det också kan finnas andra, helt naturliga, förklaringar.

"De sakkunnigutlåtanden som nu åberopas i målet innebär inte, som jag ser det, att de tidigare vetenskapliga bedömningarna framstår som felaktiga, utan mer som om den vetenskapliga utvecklingen manat till större försiktighet vid bedömningen av skador av den art som är aktuella i målet", skriver vice riksåklagare Kerstin Skarp.

Riksåklagarens bedömning är att om det senaste yttrandet från Rättsliga rådet funnits tillgängligt vid tidigare prövningar hade utgången i målet sannolikt blivit en annan. Riksåklagaren motsätter sig därför inte resning.