Domen i Södertäljemålet undanröjs

Publicerad: 2012-10-05 20:54:00

Svea hovrätt har beslutat att undanröja tingsrättens dom i Södertäljemålet på grund av jäv.

-Det här är väldigt olyckligt för alla målsägande och vittnen i målet. De har väntat på ett avslut och vill förstås inte behöva berätta i domstol en gång till vad de varit med om, säger kammaråklagare Björn Frithiof.

-Men självfallet är det så att detta ärende, som alla andra, ska genomföras på ett rättsäkert och riktigt sätt, vilket vi i vår roll som åklagare alltid verkar för. Det kommer vi att göra även nu när rättegången får göras om från början.

Åklagarnas bedömning är att bevisningen är lika stark som tidigare.