Grunder för överklagande m.m. i mål angående människohandel

Publicerad: 2012-10-26 21:08:00

Riksåklagaren har gett in grunderna för överklagandet samt skälen för prövningstillstånd till högsta domstolen (HD)i ett mål där två personer åtalats för människohandel.De misstänkta friades i hovrätten.

Måletbeståri att de åtalade rekryterat en underårig serbisk flicka som"hustru" åt sin psykiskt handikappade son.