Husrannsakan hos internetföretag/Search against an Internet Company

Publicerad: 2012-10-03 20:52:00

Polisen har från måndag till onsdag förmiddag efter beslut av åklagare genomfört en husrannsakan hos internetföretaget PeriQ Networks AB (PRQ).

Polisen har från måndag till onsdag förmiddag efter beslut av åklagare genomfört en husrannsakan hos internetföretaget PeriQ Networks AB (PRQ) i Solna utanför Stockholmmed anledning av misstanke om bl.a. upphovsrättsintrång. I samband med husrannsakan togs bl.a. ett flertal servrar i beslag. Ingen person på internetföretaget är misstänkt för brott,

Några ytterligare kommentarermed anledning av förundersökningarna kommer i nuläget inte att lämnas.

...

Between Monday and Wednesday morning the Swedish Police executed a search against an Internet Company named PeriQ Networks AB (PRQ) in Solna, outside Stockholm, due to the prosecutor's decision. The reason was ongoing investigations concerning suspected copyright infringements. Several servers were seized at the premises. No one at the internet company is suspected of a crime.

Currently, The Prosecution Office will leave no further comments about the investigations.