Riksåklagaren överklagar det s.k. Långaredsmålet till Högsta domstolen

Publicerad: 2012-10-19 21:02:00

- Min uppfattning är att straffvärdet för det mord de tilltalade har dömts för är högre än vad hovrätten kommit fram till. Jag anser att de bör dömas till fängelse på livstid eller i vart fall i arton år.

Högsta domstolen har inte prövat något mål om påföljd för mord sedan den nya straffskalan trädde i kraft 2009. Det är därför angeläget att få vägledning om vilka principer som bör gälla för bedömningen av straffvärdet vid sådan brottslighet, säger riksåklagare Anders Perklev.

Riksåklagarens överklagande avser endast påföljden för det mord de tilltalade dömts för i hovrätten.

- Jag har inte överklagat domen i den del där de tilltalade har frikänts. Målet i denna del innefattar i första hand bevisfrågor. Högsta domstolen är en prejudikatinstans och därför lämpar sig sällan bevisfrågor för en prövning i Högsta domstolen, säger Anders Perklev.

Straffskalan för mord är sedan den 1 juli 2009 fängelse lägst 10 år och högst 18 år eller livstid.

Bakgrund:

Det var förra hösten som ett lantbrukarpar hittades rånmördade på en gård utanför Långared. Efter en omfattande polisutredning åtalades två män för att gemensamt och i samråd eller samförstånd ha mördat paret i syfte att från dem stjäla ett kassaskåp med okänt innehåll. Tingsrätten dömde männen mot deras nekande för mord till fängelse på livstid. Domen överklagades. Hovrätten frikände de tilltalade för mordet på mannen, då det inte kunnat uteslutas att en av de dem mördat mannen utan den andres medverkan. När det gällde kvinnan dömdes männen dock för att gemensamt och i samråd eller samförstånd ha mördat henne. Påföljden bestämdes till fängelse i femton år.