Riksåklagaren överklagar dom för våldtäkt mot barn

Publicerad: 2012-10-23 21:04:00

Riksåklagaren har lämnat in en överklagan till Högsta domstolen där en 20-årig man åtalades för våldtäkt mot barn för att ha haft samlag med en 14-årig flicka. Mannen visste inte att flickan var under 15 år, men var medveten om att hon gick i högstadiet.

Frågan i målet är om mannen hade skälig anledning att anta att flickan var under 15 år, om han alltså var så oaktsam i förhållande till flickans ålder att han ska dömas för våldtäkt mot barn. Tingsrätten dömde mannen till fängelse men hovrätten ändrade domen och ogillade åtalet.

Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att den tilltalade ska dömas för våldtäkt mot barn till fängelse.

Enligt riksåklagaren finns en betydande osäkerhet om hur bestämmelsen i lagen om sexualbrott vad gäller ansvar för våldtäkt mot barn ska tillämpas samt vore en prövning av överklagandet av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.