Riksåklagaren överklagar frikännande människohandelsdom

Publicerad: 2012-10-11 20:56:00

Riksåklagaren har överklagat en dom från Hovrätten för Västra Sverige till Högsta domstolen. Två personer åtalades för människohandel men frikändes av hovrätten.

Skälet för överklagandet är att det behövs vägledning när det gäller människohandelsärenden, eftersom Högsta domstolen tidigare inte har prövat ett sådant mål. På grund av stor arbetsbörda begärs anstånd till senast den 26 oktober med att utveckla grunderna för överklagandet och skälen för att Högsta domstolen bör bevilja prövningstillstånd.