Åtal nedlagt mot Sture Bergvall (tidigare Thomas Quick) - uppdaterad

Publicerad: 2012-09-24 10:49:00

F.d. statsåklagare Bo Ericsson lägger ned åtalet för morden på två norska medborgare.

Statsåklagare Bo Ericsson skriver i sitt beslut:

Tingsrätten har förelagt åklagare att inkomma med besked om åtalet mot Sture Bergvall vidhålles.

Jag har idag beslutat lägga ned åtalet mot Bergvall för morden på TJ och GS.

Det hemställes att målet avskrivs från vidare handläggning.

Med hänsyn till målets massmediala intresse bifogas som bilaga en sammanställning av vissa av de omständigheter som ligger till grund för mitt beslut.