Hovrättsdom i Långaredsärendet

Publicerad: 2012-09-21 10:47:00

Hovrätten fäller de åtalade i Långaredsärendet för mord i ett fall. Idag kom hovrättens dom mot de två män som dömts till livstids fängelse för mord på ett lantbrukarpar i den lilla orten Långared utanför Alingsås.

Männen hade överklagat till hovrätten för Västra Sverige och ville bli frikända. Åklagaren hade också överklagat och ville att de båda männen förutom mord även skulle dömas för grovt rån av det kassaskåp som saknats på gården.

Hovrätten fastslår att det är bevisat att de två åtalade är gärningsmän till angreppet mot lantbrukarparet, men att det finns osäkerhet kring vem som gjort vad gällande det första mordet av den äldre mannen i ladugården. Enligt hovrätten är det fullt möjligt att en av gärningsmännen utan den andres medverkan kan ha dödat mannen. Därför ogillas åtalet mot de båda männen i det fallet.

Däremot när det gäller den äldre kvinnan som mördades senare i bostadshuset anser hovrätten att det är bevisat att båda gärningsmännen dödat henne och dömer därmed de åtalade för mord av henne. När det gäller frågan om grovt rån anser hovrätten att det inryms i brottet mord och dömer därför inte de åtalade särskilt för grovt rån.

Straffet för de två åtalade männen bestäms till vardera fängelse 15 år och de tilltalade ska efter avtjänat straff utvisas på livstid från landet.

- Det är ett bevismässigt svårbedömt fall och jag förstår hovrättens resonemang gällande mordet mot mannen men känner ändå att tingsrättens resonemang var mer korrekt, säger kammaråklagare Daniel Larson vid Åklagarkammaren i Borås. Det finns mycket som pekar på att två gärningsmän måste ha agerat även i ladugården. Jag är mer besviken över fängelsestraffets längd. Det finns en mängd försvårande omständigheter och de borde enligt min mening dömts till livstids fängelse.

- Nu ska jag analysera domen och se om det finns förutsättningar att pröva någon av de frågor jag är missnöjd med i Högsta domstolen, kommenterar Daniel Larson.