Hovrättsdom i Vilksmålet

Publicerad: 2012-09-24 10:51:00

Hovrätten friar de tre män som åtalats för att ha förberett ett mord på konstnären Lars Vilks. Männen friades av Göteborgs tingsrätt men åklagaren överklagade domen till Hovrätten för västra Sverige.

- Jag är nöjd med att ha fått detta prövat i två instanser. För mig var det viktigt att få detta prövat även av hovrätten eftersom jag såg att tingsrättens dom gav utrymme för en annan bedömning av bevisningen i målet. Hovrätten liksom tingsrätten konstaterar att något var planerart avseende Lars Vilks vid det aktuella tillfället men att bevisningen inte är tillräcklig, säger vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Åklagarkammaren för säkerhetsmål.