Statistik om narkotikabrott

Publicerad: 2012-09-28 10:53:00

Med anledning av medieuppgifter om ärendestatistik för 2011 gör Åklagarmyndigheten ett förtydligande.

Åklagarmyndigheten har i sin årsredovisning för 2011, som lämnades till regeringen i mars i år, tydligt framhållit att statistiken för lagförda brott påverkas av ett enda dopningsärende med 11 000 brottsmisstankar (se sidan 24 i årsredovisningen). Det har därigenom gjorts helt klart för regeringen och andra intressenter att hela den procentuella ökningen av andelen lagförda brott kan hänföras till detta enda ärende.

- Från Åklagarmyndighetens sida har vi inget som helst intresse av att få statistiken att avspegla annat än den verkliga utvecklingen. Vi använder oss av enhetliga sätt att redovisa. Vad vi kan göra är att förklara statistiken i kommenterer, vilket vi också gör i vår årsredovisning, säger riksåklagare Anders Perklev.