Strategi för bekämpning av bedrägeri och bidragsbrott

Publicerad: 2013-04-18 15:43:00

- Vi kan se att lagföring av bedrägerier och bidragbrott är lägre och genomströmningstiderna längre i jämförelse med andra brott.
Därför har vi tagit fram en nationell strategi med syftet att höja lagföringen med snabbare handläggning och ökad kvalité i utredningarna, säger riksåklagare Anders Perklev.

Till viss del kan den lägre lagföringen förklaras med att bedrägerier är svårare att utreda än till exempel rattfylleri eller narkotikabrott där bevisningen ofta är säkrad redan när brottet upptäcks.

Redan i mars sjösatte Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan och polisen en gemensam handlingsplan för bekämpning av bidragsbrott. Nu tar Åklagarmyndigheten ytterligare ett steg i och med den nya strategin.

-Bedrägeribrott är ofta både omfattande och komplexa. Genom att i högre grad fokusera på dessa brott och satsa på ökad koncentration av ärenden på kamrarna vill vi åstadkomma att ärendena snabbare utreds med högre lagföring, säger Katarina Johansson Welin områdesansvarig överåklagare som, i samråd med Utvecklingscentrum Stockholm, formulerat strategin.

Samverkan med polisen, Försäkringskassan och andra aktörer är också en viktig del i strategin för att utredningarna av bedrägeri och bidragsbrott ska bli ännu mer effektiv och strukturerad.