Åter fällande domar för tilltalade i det så kallade Södertäljenätverket

Publicerad: 2013-08-29 13:00:00

Tingsrätten i Södertälje har i dag dömt 18 tilltalade i det så kallade Södertäljenätverket. En tidigare tingsrättsdom meddelades redan den 1 augusti 2012, men på grund av ett rättegångsfel har rättegången tagits om.

Sammanlagt 17tilltalade döms till fängelsestraff, alltifrån fängelse på livstid till fängelse på ett år.En ung tilltalad döms till sluten ungdomsvård i sju månader.

Den nya domen skiljer sig på några punkter jämfört med domen från 2012. Bland annat frias nu tre personer från medhjälp till dubbelmord, men döms för andra brott.

- Vi kan konstatera att tingsrätten liksom förra gången på många sätt har gått på vår linje, bland annat när det gäller resonemangen kring ett kriminellt nätverk och vad gäller motiven för morden. När det gäller de personer som nu frias från misstankar om medhjälp till mord så delar vi inte tingsrättens uppfattning. Det är dock för tidigt att säga om vi ska överklaga domen i någon del, säger kammaråklagare Björn Frithiof vid Internationella åklagarkammaren Stockholm.

-Vi har redan sett effekter av satsningen mot grov organiserad brottslighet i Södertälje och vi betraktar domen som ett ännu viktigt steg på vägen i den insats som pågår, säger chefsåklagare Tora Holst.

BakgrundInsatsen mot det kriminella nätverket i Södertälje påbörjades i nuvarande omfattning i april 2010 efter beslut i det Nationella operativa rådet. I november 2011 lämnades åtal in till Södertälje tingsrätt mot 17 personer. Under tiden som den första rättegången pågick, våren 2012, åtalades ytterligare tre personer för liknande brott. Åtalspunkterna var bland annat mord, dubbelmord, grov utpressning, människorov och grovt rån.

Den5 oktober 2012 undanröjde Svea hovrätt tingsrättens dom på grund av att man ansett att en nämndeman varit jävig. Rättegången kom därför att tas om. Den nya tingsrättsförhandlingen började den 8 november 2012 och avslutades 19 juni 2013, efter sammanlagt72 förhandlingsdagar.

Förundersökningen och rättegången har varit en av de mest omfattande som hållits i Sverige. Förundersökningsmaterialet består av 18 000 sidor. Cirka 1 300 förhör har hållits.