Åtalet mot eleverna och husföreståndaren vid Lundsbergs skola ändras inte

Publicerad: 2013-12-11 15:08:00

Den 19 november 2013 väckte tf vice chefsåklagare Niclas Wargren vid Åklagarkammaren i Karlstad åtal mot ett antal elever och en husföreståndare vid Lundsbergs skola för olaga hot alternativt ofredande och medhjälp till olaga hot alternativt ofredande.

Två av eleverna åtalades dessutom för vållande till kroppsskada.

Målsägandebiträdet för den skadade eleven har begärt att samtliga tilltalade ska åtalas för misshandel. Tf vice chefsåklagare Niclas Wargren har beslutat att inte göra så och överlämnat ärendet till Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg. Vice överåklagare Mikael Björk har den 11 december 2013 beslutat att inte ändra det väckta åtalet. Åtalet står därför fast.

Mikael Björk hänvisar till sin beslutsmotivering och har i övrigt inga kommentarer att lämna.