Dom om grov våldtäkt i Älvsjö

Publicerad: 2013-12-27 14:33:00

Kammaråklagare Mathias Lidberg lämnar en kommentar.

Tingsrätten har ogillat åtalet mot de tre personer som åtalats för grov våldtäkt, alternativt försök till grov våldtäkt, och medhjälp till grov våldtäkt. Tingsrättenhar inte funnit anledning att pröva om målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation eller känt rädsla. Domstolen har inte ansett det bevisat att en av de tilltalade varit på platsen vid tillfället och inte heller att de två andra tilltalade agerat på det sätt som åklagaren angivit.

-Det är ett omfattande utredningsmaterial som tingsrätten har haft att ta ställning till. Jag behöver gå igenom hur tingsrätten beaktat de olika omständigheter som jag gjort gällande och analysera domstolens bevisvärdering. Därefter kan jag ta ställning till om jag ska överklaga domen, säger Mathias Lidberg, kammaråklagare vid Söderorts åklagarkammare.

Domen kan överklagas senast den 17 januari 2014.