Riksåklagaren överklagar en frikännande dom om tjänstefel

Publicerad: 2013-12-17 08:34:00

Den fråga som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om en förskolas anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen kan anses ske vid myndighetsutövning, vilket är en förutsättning för tjänstefelsansvar.

En barnskötare vid en fristående förskola i Malmö dömdes av hovrätten för flera fall av sexuella övergrepp mot barn. Föreståndaren vid förskolan åtalades för tjänstefel då hon, trots att hon fått kännedom om att det kunde misstänkas att barn på förskolan utsatts för sexuella övergrepp, dröjt över en vecka med att anmäla detta till socialtjänsten. Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen ska sådan anmälan ske genast.

Hovrätten fann i sin dom att föreståndarens plikt att anmäla inte kunde anses stå i samband med myndighetsutövning, vilket är en förutsättning för tjänstefelsansvar. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och vill att Högsta domstolen ska pröva om en sådan anmälan kan anses ske vid myndighetsutövning.