Åtal i Borås med anknytning till barn som anklagats för häxeri

Publicerad: 2013-01-18 22:22:00

Kammaråklagare Daniel Larson har idag väckt åtal mot ett par vid Borås tingsrätt för bl.a. grov misshandel och grovt olaga tvång av barn. Händelserna ska ha skett under åren 2007-2008 då flickan var i tioårsåldern.

Det var först långt efter att flickan omhändertagits av socialtjänsten som berättelserna om vad hon varit utsatt för i hemmet framkom. Flickan har berättat att hon utsatts för en mängd kränkningar.

På grund av preskriptionsregler avser det nu inlämnade åtalet endast tre händelser som har bedömts som så allvarliga att de rubricerats som grova brott och därmed har längre preskriptionstider. Flickan har bl.a. berättat att det åtalade paret har hållit fast henne och försökt ge henne elstötar i munnen. Motivet till gärningarna påstås vara att paret trott att flickan var en häxa.

- Jag bedömer flickans berättelse som trovärdig och den får stöd av att de misstänkta vid en mängd tillfällen till både skola och socialtjänst hävdat att flickan är en häxa, säger kammaråklagare Daniel Larson.