Fem personer begärs häktade i Södertäljeärendet

Publicerad: 2013-01-07 22:00:00

Åklagare har lämnat in en häktningsframställan till Södertälje tingsrätt. Tre personer begärs häktade för grovt rån.

Två personer begärs häktade för medhjälp till grovt rån.

Ansvarig åklagare, Marie-Louise Pettersson, är upptagen med rättegång i ett annat ärende under hela måndagen och går därför inte att nå.