Förundersökning avseende försäljningen av vårdcentralen Serafen i Stockholm läggs ned

Publicerad: 2013-01-16 22:15:00

Förundersökningen har omfattat misstanke om grov trolöshet mot huvudman och inleddes efter uppgifter om att vårdcentalen Serafen i Stockholm såldes av Stockholms läns landsting för 694 500 kronor i december 2007.

Enligt anmälan ska försäljningen ha skett till ett för lågt pris.

- Förundersökningen läggs ned därför att jag inte anser att det går att styrka uppsåt hos någon i förtroendeställning. Jag går inte heller vidare med ytterligare utredning avseende skaderekvisitet eftersom jag bedömer att ytterligare utredning inte kommer att förändra bilden av uppsåtet, säger chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption.