Förundersökning nedlagd avseende polisinsats vid rånet i Södertälje

Publicerad: 2013-01-11 22:09:00

Åklagaren har lagt ned förundersökningen avseende polisens insats vid rånet mot en guldsbutik i Södertälje den 4 januari.

I samband med det polisingripande som följde blev en av rånarna träffad i huvudet när polisen avlossade sina tjänstevapen. Den skottskadade rånaren vaktade utanför butiken och var utrustad med en kopia av en AK47 Kalashnikov. Mannen avled den 9 januari 2013. Åklagarens bedömning är att ingen av polismännen som avlossat sina tjänstevapen i samband med ingripandet har begått något uppsåtligt brott. De har inte heller agerat grov oaktsamt, oaktsamt, oförsvarligt eller felaktigt i något avseende som skulle kunna medföra ett straffrättsligt ansvar för någon av dem. Det förhållandet att en av gärningsmännen senare avlidit ändrar inte på denna bedömning.

Förundersökningen om vållande till annans död, framkallande av fara för annan alternativt tjänstefel läggs därför ned eftersom det inte längre finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts av någon polisman.