Riksåklagarens grunder för överklagande av Kortedalamisshandeln till Högsta domstolen

Publicerad: 2013-01-23 22:32:00

Riksåklagaren överklagade domen till högsta domstolen den 9 januari och yrkade att gärningsmännen skulle dömas till ansvar helt i enlighet med åtalet och att straffen skulle skärpas.

Riksåklagaren har nu preciserat grunderna för sitt överklagande.

- Hovrätten ansåg att gärningsmännen var för unga för att fullt ut förstå vilka risker som våldet mot brottsoffrets huvud medförde. Därför ansåg hovrätten att de inte hade uppsåt till att skadorna skulle bli så allvarliga. Jag tycker att det är viktigt att Högsta domstolen klargör efter vilka principer en domstol ska göra en sådan bedömning. Motsvarande fråga kan komma upp i många andra liknande fall. Det finns också behov av vägledning från Högsta domstolen i vilka fall en misshandel ska anses som synnerligen grov, säger riksåklagare Anders Perklev