Tågkraschen vid Saltsjöbanan i Stockholm. (Uppdaterad)

Publicerad: 2013-01-21 22:28:00

Händelsen är nu överförd till riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål och kommer att utredas som ett misstänkt arbetsmiljöbrott.

- Ännu har det inte varit möjligt att höra den kvinna som skadades vid kraschen men vi bedömer att det finns tillräckligt med underlag för att inleda en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott ändå, säger chefsåklagare Mats Palm.

Åklagarensom lederförundersökningen är kammaråklagare Anne-Marie Helander vidriksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Stockholm.