Dom i mål där flicka anklagats för häxeri i Borås

Publicerad: 2013-06-04 15:19:00

Idag meddelade Borås tingsrätt dom i ett mål där en flicka anklagats för att vara häxa och berättat att hon utsatts för misshandel och allvarliga kränkningar i sitt tidigare hem.
Tingsrätten anser att flickans berättelse har högt bevisvärde och dömer båda de tilltalade. Mannen, som visat sig vara flickans morbror, döms för grov misshandel, grovt olaga tvång och grovt olaga hot till fängelse i 1 år och 10 månader. Mannens fru dömdes för grovt olaga hot till fängelse 8 månader och frikändes på andra punkter. Flickan tilldöms ett skadestånd på 60000 kr.

- Jag är nöjd med att tingsrätten gått på flickans berättelse. Att frun inte dömdes lika hårt beror på att tingsrätten ansåg att man inte kunde lasta henne för medverkan förutom vid en av händelserna. Med hänsyn till att de nu dömda har förnekat och med eftertryck hävdat sin oskuld förväntar jag mig överklagande från deras sida. Själv måste jag läsa domen mer noggrant innan jag kan ge besked om jag tänker överklaga i de delar som åtalet ogillades samt beträffande straffens längd, säger kammaråklagare Daniel Larson