Åtal för vanvård av kor i Dalarna

Publicerad: 2013-05-08 15:36:00

Åtal har väckts vid Falu tingsrätt avseende djurplågeri av cirka 100 kor. En lantbrukare i Dalarna är misstänkt för vanvård bl.a. för att inte ha gödsla ut ladugården. Djurbesättningen har orsakats både fysiskt och psykiskt lidande.
Enligt åtalet har lantbrukaren brustit i sin tillsyn av djuren genom att under våren och sommaren inte gödslat ut i ladugården. När länsstyrelsen genomförde kontroll på anläggningen i juni 2012 var ladugården fylld med 60-70 cm flytande gödsel. Vid kontrolltillfället fanns cirka 60 levande djur i byggnaden. Dessa hade fysiska skador bestående i hudirritationer, bränn- och frätsår, ögonflytningar och hosta. När anläggningen tömdes på gödsel anträffades kadaver av cirka 40 djur som lämnats liggande bland de levande djuren.

- Det här rör sig om ett mycket allvarligt fall av vanvård. Att inte gödsla ut ladugården och att de levande djuren tvingats vistas tillsammans med en större mängd självdöda djur har orsakat djuren både fysiskt och psykiskt lidande, säger kammaråklagare Annika Troive vid åklagarkammaren i Falun.

Eftersom gärningen begåtts i näringsverksamhet har det även framställts ett yrkande om företagsbot. Beloppet anges till 100000 kr.