Åtal mot Sture Bergwall läggs ned

Publicerad: 2013-05-21 15:29:00

Åtalet mot Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick i ärendet om de så kallade "tältmorden" på ett holländskt par i Appojaure år 1984, läggs ner då tillräckliga skäl numera saknas för att Sture Bergwall begått de åtalade gärningarna.
Thomas Quick, numera Sture Bergwall, dömdes den 25 januari 1996 av Gällivare tingsrätt för mord till överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för att han natten mellan den 12 och 13 juli 1984 på en rastplats vid sjön Appojaure, Gällivare kommun, med upprepade knivhugg berövat ett holländskt par livet, vilket han erkänt.

- Genom de utredningsåtgärder och den granskning som däreftergjorts i samband med resningsärendet har jag funnit att det återtagna erkännandet har ett påtagligt stöd av omständigheter som förelegat redan vid förhandlingen i tingsrätten, men som uppenbarligen inte redovisats fördomstolen och därför inte kunnat beaktas vid rättens bevisvärdering. Dessa omständigheter och nytillkomna sådana är sammantaget av den arten att de framkallar allvarligt tvivel om att Sture Bergwall begått gärningarna, säger överåklagareJörgen Lindberg.