Nedlagd förundersökning om dödsfall på hotell

Publicerad: 2013-05-30 15:22:00

Förundersökningen med anledning av ett dödsfall på ett hotell i Stockholm har lagts ned. Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.
Av det slutliga obduktionsprotokollet framgår bland annat att dödsfallet ur rättsmedicinsk synvinkel betraktas som en olycka. Några tecken på att någon annan person har orsakat dödsfallet kaninte visas.