Samlingssida om Sture Bergwall-ärendet

Publicerad: 2013-05-29 15:24:00

En sammanfattning av resningsärendena som gäller Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, finns nu tillgänglig på webbplatsen. På samlingssidan finns bl.a. kronologi i ärendet och alla beslut om att lägga ned åtal.
Sidan kommer att uppdateras löpande efterhand ny information finns att ge.