Åklagare utsedda i Quickärenden

Publicerad: 2013-03-14 09:17:00

Åklagare har utsetts att handlägga de två återstående ärenden där Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) beviljats resning.
Förre överåklagaren Jörgen Lindberg kommer att för Åklagarkammaren i Luleås räkning handlägga mordet i Appojaure år 1984. Chefsåklagaren vid Åklagarkammaren i Luleå, Håkan Nyman, kommer att handlägga ärendet med en pojke som försvann i Piteå år 1976.

Hovrätten för övre Norrland beslutade den 1 februari 2013 att bevilja Sture Bergwall resning i dessa bägge ärenden. Bergwall dömdes 1994 för mord i Piteåärendet och 1996 för mord i Appojaureärendet.

För aktuell status i samtliga ärenden som rör Sture Bergwall, se länk i högerspalten.