Åklagarnas kommentar med anledning av dom i kokainärende i Stockholms tingsrätt

Publicerad: 2013-03-08 09:20:00

Det blev till största delen fällande domar för de misstänkta i kokainärendet vid Stockholms tingsrätt. De huvudmisstänkta fälldes för bl a grovt narkotikabrott, grov narkotikasmuggling och penninghäleri.
- Det här ärendet har varit mycket omfattande och svårt att utreda i många delar. Att domstolen nu kommit fram till att bevisningen i åtalet varit tillräcklig för en fällande dom är därför positivt. Det visar att kapaciteten och förmågan att utreda och lagföra även vid mycket komplicerade brott finns inom rättsväsendet. Påföljderna ligger i paritet med vad vi yrkat med något undantag. Det är också glädjande att förverkandeyrkandena i så hög grad har vunnit bifall, säger kammaråklagare Karin Bergstrand vid Internationella åklagarkammaren Stockholm.

Åklagarna kommer att finnas tillgängliga på telefon för frågor mellan kl 13.00-kl 14.30