Fakta om kontaktförbud

Publicerad: 2013-03-04 09:25:00

När får åklagare besluta om kontaktförbud? Hur arbetar Åklagarmyndigheten med frågorna?

Frågor om kontaktförbud och åklagares handläggning av dessa ärenden uppmärksammas ofta. Med anledning av detta har fakta sammanställts.