Åklagarmyndigheten logotype

Fakta om kontaktförbud

Publicerad: 2013-03-04 09:25:00

När får åklagare besluta om kontaktförbud? Hur arbetar Åklagarmyndigheten med frågorna?
Frågor om kontaktförbud och åklagares handläggning av dessa ärenden uppmärksammas ofta. Med anledning av detta har fakta sammanställts, se länk i högerspalten.